Проектът се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
Партньори по проекта са Сдружение на Югозападните общини и  SOCIAL ENTERPRISE COALITION, Великобритания.
Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии

За проекта

Boston

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия Специфичните цели на проекта са:
 1. Да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България;
 2. Да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България;
 3. Да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.
Основните дейности са:
 1. Мобилизиране на ресурси - формиране на екип по проекта, провеждане на първоначална среща, провеждане на процедури по ЗОП и избор на подизпълнители;
 2. Създаване на мрежа за социално предприемачество в Югозападна България – планира се провеждането на две срещи. На първата среща ще се представи проекта, ще се вземе решение за учредяване на мрежата и ще се заяви желание за членство в нея. На втората среща ще се приемат правила за работа на мрежата, което ще включва и начина на прилагане на общи маркетингови стратегии;
 3. Проучване на добри европейски практики в областта на социалното предприемачество и работата в мрежа - Разработване на публикация, съдържаща добри Европейски практики, които да послужат като пример за развитие на мрежата. Публикацията ще бъде издадена на хартиен и електронен носител;
 4. Реализиране на учебно пътуване за членовете на мрежата за социално предприемачество във Великобритания - с цел обмяна на опит на място;
 5. Разработване на модел за прилагане на иновативни маркетингови стратегии в областта на социалното предприемачество;
 6. Практическо обучение за прилагане на иновативни маркетингови стратегии – провеждане на двудневно обучение в България за членовете на мрежата с участието на експерти от партньорската организация;
 7. Разработване на интернет портал за социално предприемачество;
 8. Организиране на заключителна конференция – конференцията ще бъде еднодневна за всички участници в проекта и ще представя резултатите от него;
 9. Дейности за нформация и публичност на проекта – банери – 2 бр.; брошури - 1000 бр., публикации в печатни издания – 4 бр., стикери – 100 бр., работни пакети /папки, падове, химикали/ – 250 бр.;
 10. Мониторинг – финансов и програмен мониторинг, вътрешна оценка на проекта; последващ контрол.
Целевата група по проекта включва:
 1. Местни власти от областите Благоевград и Кюстендил – общините Банско, Белица, Благоевград, Бобов дол, Бобошево, Гоце Делчев, Гърмен, Дупница, Кочериново, Кресна, Кюстендил, Невестино, Петрич, Разлог, Рила, Сандански, Сапарева баня, Сатовча, Симитли, Струмяни, Трекляно, Хаджидимово и Якоруда.
 2. Регионални власти – Областни управи с административни центрове Благоевград и Кюстендил и териториални структури на АСП в двете области;
 3. Социални предприятия на територията на двете области.

Онлайн потребители

В момента има 3  гости и няма потребители и в сайта

За проекта

Този сайт е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение на Югозападните общини носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика на Република България.

Намерете ни:

  

Контакти

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
  +359 73 88-22-75
  +359 73 88-26-81
 ул. Т. Александров 23, ет. 3, офис 32  Благоевград, 2700, България